Geodeziniai matavimai

Žemės sklypų geodeziniai matavimai
Žemės sklypo geodezinių (kadastriniai) matavimų metu, nustatomi žemės sklypo ribų posūkio taškai LKS-94 valstybinėje koordinačių sistemoje,  žemės naudmenų kontūrai bei plotai, užkoordinuojami pastatai, nustatomi žemės apribojimai ir servitutai, parengiamas sklypo planas bei kadastrinių matavimų byla.

Žemės geodeziniai (kadastriniai) matavimai atliekami kai:
-žemė padalijama, atidalijama, sujungiama ir (ar) atliekama jos amalgamacija.
-parduodant, išnuomojant ar suteikiant panaudai kitos paskirties valstybinės žemės sklypus, kurių ribų posūkio taškų ir riboženklių koordinatės nenustatytos valstybinėje (LKS-94) koordinačių sistemoje.
-jeigu žemės sklype buvo pastatyti, rekonstruoti, kapitaliai suremontuoti statiniai ar iškasti tvenkiniai, nutiesti keliai ar įrengti kiti inžineriniai statiniai. Šiuo atveju žemės sklypo kadastro duomenys privalo būti pakeičiami ne vėliau kaip iki statinio įregistravimo arba statinio kadastro duomenų pakeitimo -Nekilnojamojo turto registre;
-žemės sklypo savininkui ar valstybinės žemės naudotojui pageidaujant.
Geodeziniai matavimai atliekami naudojant šiuolaikinę moderniausią ir labai tikslią geodezinių matavimų įrangą, t.y.  GPS imtuvus ir lazerinius tacheometrus.

Žemės sklypo naudojimosi tvarkos planas
Šis planas sudaromas tik ant geodeziškai pamatuoto žemės sklypo plano, siekiant nustatyti žemės naudojimosi dalis bei plotus tarp bendrasavininkų. Vėliau šis planas tvirtinamas pas notarą.

Požeminių inžinerinių tinklų geodezinės nuotraukos
Jos reikalingos naujai nutiestoms požeminėms komunikacijoms užfiksuoti planinėje ir vertikalioje padėtyje nustatant jų technines charakteristikas, bei įgilinimą nuo žemės paviršiaus. Požeminiai tinklai užfiksuojami valstybinėje LKS-94 koordinačių sistemoje, nurodant atstumus iki pastovių situacijos elementų.

Žemės sklypo ribų nužymėjimas
Atliekamas atstatant sunaikintus riboženklius arba įrengiant naujus.

Pastato ašių, polių nužymėjimas
Prieš pradedant statyti namą ar kitą inžinerinį statinį reikia nužymėti jo ašis ar polių centrus vietovėje siekiant išlaikyti kuo mažesnį nuokrypį nuo projekto.

Pastato kontrolinė geodezinė nuotrauka
Reikalinga priduodant pastatą  valstybinei statybos inspekcijai kaip baigtą, ar nebaigtą statyti. Ji atliekama norint patikrinti ar pastatas pastatytas pagal projektą, ar išlaikyti atstumai iki sklypo ribos.