Topografinės nuotraukos

     Topografinė nuotrauka – tai planas, kuriame išsamiai atvaizduojamas žemės paviršiaus reljefas su požeminėmis ir antžeminėmis komunikacijomis bei altitudėmis. Planai nustatyta tvarka suderinami su visomis inžinerinius tinklus eksploatuojančiomis organizacijomis, bei savivaldybėmis. Topografiniai planai užsakovams teikiami skaitmeninės ir analoginės formų. Topografinės nuotraukos reikalingos prieš pradedant bet kokius projektavimo darbus.